Tutaj jesteś

Na czym polega upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

25 kwietnia 2023 Biznes

Upadłość konsumencka to procedura prawna, dzięki której osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, może zostać uwolniona od długów, które nie jest w stanie spłacić. W Polsce instytucja ta została wprowadzona w 2009 roku, a od 2015 roku obowiązuje ustawa o upadłości konsumenckiej. W artykule przedstawiamy na czym polega upadłość konsumencka oraz jak ogłosić upadłość konsumencką.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (lub które zakończyły działalność przed co najmniej 24 miesiącami). Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi spełniać określone kryteria, takie jak:

 • Stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • Brak możliwości spłaty przynajmniej jednego długu o terminie zapadalności przekraczającej 3 miesiące;
 • Zdolność do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego;
 • Nieogłoszenie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien zawierać:

 • Oświadczenie o stanie majątkowym i źródłach dochodów;
 • Wykaz długów (wraz z danych wierzycieli, kwotami i terminami zapadalności);
 • Informacje o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych;
 • Propozycję spłaty długów (np. w formie układu z wierzycielami);
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Co dalej po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku sąd rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości. W przypadku pozytywnej decyzji, sąd wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi postępowanie upadłościowe. Upadłość konsumencka może przebiegać w dwóch formach:

 • Likwidacja majątku – polega na sprzedaży majątku dłużnika i podziale uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli;
 • Układ z wierzycielami – polega na przedstawieniu przez dłużnika propozycji spłaty długów, które muszą zostać zaakceptowane przez większość wierzycieli.

Skutki upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma różne skutki dla dłużnika. Po pierwsze, dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który przechodzi na rzecz syndyka. Ponadto, dłużnik musi stosować się do postanowień sądu oraz współpracować z syndykiem. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnik może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z długów, które nie zostały spłacone w trakcie postępowania.

Warto zwrócić uwagę, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdego dłużnika. Proces jest skomplikowany, czasochłonny i kosztowny. Dlatego przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, warto skorzystać z porady specjalisty, który pomoże ocenić sytuację finansową i doradzić w sprawie możliwych rozwiązań.

Redakcja eppearance.pl

Nasz zespół doradza w kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, marketingu oraz prowadzenia firmy w Internecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?