Tutaj jesteś

Czym jest uszlachetnianie towaru?

3 maja 2024 Biznes uszlachetnianie towaru


Uszlachetnianie towarów to niezwykle istotna procedura celna w świecie globalnych biznesów. Przedsiębiorcy, którzy opanowali jej niuanse, mają znaczącą przewagę konkurencyjną, zdolną do otwierania drzwi do znacznych oszczędności i efektywnego zarządzania przepływem towarowym. W niniejszym artykule zgłębimy tajniki uszlachetniania czynnego i biernego, poznamy kluczowe etapy tej procedury oraz zrozumiemy, kto może z niej skorzystać.

Na czym polega uszlachetnianie towaru?

Uszlachetnianie towarów to specjalna procedura odprawy celnej, która umożliwia przedsiębiorcom czasowe przywożenie lub wywożenie towarów na i z obszaru celnego Unii Europejskiej. W ramach tej procedury towary mogą zostać poddane różnorodnym procesom przetwarzania, takim jak naprawa, obróbka czy montaż. Główną zaletą jest częściowe lub całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych. Usługi uszlachetniania towaru znajdziemy na tej stronie: https://logistiko.pl/dodatkowe-uslugi/procedura-naprawcza/

Uszlachetnianie czynne

Uszlachetnianie czynne to procedura celna, która pozwala na czasowe wprowadzenie towarów do obszaru celnego Unii Europejskiej bez konieczności uiszczania ceł, podatków oraz innych opłat celnych, pod warunkiem że te towary zostaną poddane przetworzeniu, obróbce lub naprawie i następnie ponownie wywiezione poza obszar celny UE. Jest to popularne rozwiązanie w handlu międzynarodowym, które umożliwia firmom obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie konkurencyjności na rynku globalnym.

Uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne to procedura celna, która umożliwia czasowy wywóz towarów z Unii Europejskiej w celu ich przetworzenia, naprawy, obróbki lub ulepszenia poza jej obszarem, a następnie ponowny przywóz tych towarów bez konieczności płacenia ceł importowych, VAT-u oraz innych opłat celnych na wartość dodaną podczas procesu uszlachetniania. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą skorzystać z tańszych kosztów produkcji lub specjalistycznych usług dostępnych poza UE.

Jak funkcjonuje procedura uszlachetniania?

Istotą uszlachetniania czynnego jest fakt, że przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie od organów celno-skarbowych. Dzięki temu otwiera się droga do korzystania z procedur specjalnych. Importowane towary mogą być następnie poddane przetwarzaniu bez konieczności uiszczania wysokich opłat.

W przypadku biernego uszlachetniania procedura przebiega podobnie, z wyjątkiem tego, że towar unijny jest wywożony do przerobu. Uszlachetnianie towarów staje się zatem nie tylko specjalną procedurą celną, ale także strategią, która pozwala na efektywne osiąganie celów biznesowych.

Kluczowe etapy procedury uszlachetniania

  1. Złożenie Wniosku: Wniosek o pozwolenie na uszlachetnianie bierne i czynne należy złożyć do urzędu celno-skarbowego przed planowanym wywozem/przywozem towarów. Istnieje możliwość złożenia wniosku na podstawie zgłoszenia celnego.

  2. Złożenie Zabezpieczenia Celnego: W przypadku uszlachetnienia biernego i czynnego, zabezpieczenie celne składa się w formie gotówki lub zobowiązania złożonego przez gwaranta. Jego wysokość zawsze określa urząd.

  3. Uzyskanie Pozwolenia: Pozwolenie na uszlachetnianie bierne i czynne może zostać wydane przez organ celny po pozytywnej weryfikacji wniosku i spełnieniu wszelkich wymagań.

  4. Realizacja Procedury: Po uzyskaniu pozwolenia, przedsiębiorca może przystąpić do realizacji procedury uszlachetniania, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji organu celnego.

Kto może skorzystać z uszlachetniania towarów?

Pozwolenia na uszlachetnianie bierne i czynne mogą uzyskać przedsiębiorcy, których siedziba działalności znajduje się na obszarze Unii Europejskiej. Istotne jest również, aby w dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów, firma rzetelnie wywiązywała się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego.

Warto jednak pamiętać, że pozwolenia nie otrzyma podmiot, który naruszył w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego, lub podatkowego. Przeciwwskazaniem jest również zaleganie z płatnościami cła oraz podatków, a także prowadzenie wobec firmy egzekucji lub postępowania upadłościowego.

Redakcja eppearance.pl

Nasz zespół doradza w kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, marketingu oraz prowadzenia firmy w Internecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?