eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Biznes

3 korzyści z wprowadzenia BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych

3 korzyści z wprowadzenia BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych

Business Process Outsourcing (BPO) to odpowiedź na zmieniające się warunki, w jakich muszą funkcjonować firmy. Rozważasz przekazanie niektórych procesów w swojej firmie zewnętrznemu partnerowi? Poznaj główne zalety tego rozwiązania – dowiedz się, jak BPO wpłynie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Czym jest i jakie korzyści przynosi outsourcing procesów biznesowych?

Business process outsourcing, w skrócie BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych, to pojęcie oznaczające zlecanie wykonywania zadań w konkretnych procesach biznesowych zewnętrznym podmiotom, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich jakość i efektywność. Firmy, które decydują się na skorzystanie z BPO, odnoszą szereg korzyści. Mianowicie:

  • mniejsze koszty związane z zatrudnianiem pracowników,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług, 
  • brak kar finansowych w przypadku, gdy usługodawcy BPO popełnią błąd, 
  • brak kosztów związanych z wyposażaniem pracowników w sprzęt biurowy,
  • oszczędności wygenerowane przez skorzystanie z BPO można przeznaczyć na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji,
  • optymalizacja procesów biznesowych. 

Redukcja kosztów – jak BPO redukuje wydatki?

Jedną z podstawowych korzyści dostrzeganych przez przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na BPO, jest redukcja kosztów codziennego funkcjonowania w biznesowym środowisku. Współpraca z zewnętrznym partnerem jest po prostu tańsza niż: 

  • stworzenie i utrzymanie stanowiska pracy – stworzenie stanowiska pracy dla księgowej czy specjalisty ds. HR to wydatek rzędu co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, a do tego doliczyć trzeba jeszcze stałe miesięczne koszty choćby w postaci najmu powierzchni biurowej, które zwłaszcza w prestiżowych lokalizacjach mogą być wysokie,
  • zatrudnienie specjalistów – BPO obejmuje obszary, w których pracują wysokiej klasy profesjonaliści, w tym księgowi, specjaliści ds. finansowych, marketingowcy czy eksperci zajmujący się bezpieczeństwem IT,
  • odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji – jest to priorytet, gdy firma nie przekazała zewnętrznemu podmiotowi m.in. księgowości, działu HR czy działu prawnego (a zatem tych obszarów, w których standardem jest operowanie danymi wrażliwymi lub tajemnicami przedsiębiorstwa).

Mniejsza rotacja pracowników w firmie – jak BPO ogranicza odejścia?

Korzystanie z BPO oznacza też zminimalizowanie zjawiska rotacji pracowników. Częste odejścia z pracy są niekorzystne dla przedsiębiorstw przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze oznaczają koszty – każdego nowego pracownika trzeba przeszkolić i wdrożyć w obowiązki. Po drugie może na tym ucierpieć wizerunek firmy – przez pracowników będzie ona postrzegana jako mało atrakcyjna, z kolei klienci mogą obawiać się, że nie otrzymają zamówionych towarów czy usług w umówionym terminie.

Firmy, które zdecydowały się na BPO, w pełni wykorzystują zalety delegowania na zewnątrz wybranych obszarów swojej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo zlecające BPO w zamian za opłatę otrzymuje rezultat zleconej usługi, a to na dostawcy outsourcingu spoczywają obowiązki i ryzyka związane z rekrutacją, szkoleniem i rozliczaniem pracowników odpowiedzialnych za jej wykonanie. Działania te są w pełni niewidoczne dla usługobiorcy, który dzięki ograniczeniu ryzyka może skupić wysiłki na działaniach kluczowych dla sukcesu swojego biznesu. 

Dostęp do specjalistów – jak BPO wpływa na konkurencyjność?

Jak można przeczytać na stronie https://bpochampions.pl, podmioty korzystające z BPO mają większą szansę na uzyskanie pozycji lidera w swojej branży. Dlaczego? Powodem jest współpraca z ekspertami i – co za tym idzie – dostęp do know-how.

To właśnie dzięki informacjom uzyskanym od pracowników podmiotu realizującego outsourcing procesów biznesowych można wprowadzać w firmie zmiany. Ich rezultatem jest osiągnięcie założonych rezultatów i jednocześnie usprawnienie działania przedsiębiorstwa w konkurencyjnym środowisku.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij