Tutaj jesteś

Jakie są koszty postępowania upadłościowego osoby fizycznej?

2 listopada 2022 Finanse koszty postępowania upadłościowego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej czasami staje się jedyną możliwością powalającą na oddłużenie osoby fizycznej. Wiele osób nie chce się jednak na nią zdecydować w obawie przed wysokimi kosztami postępowania. Te jednak wcale nie muszą być tak wysokie.

Upadłość osoby fizycznej – kiedy jest możliwa?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może potencjalnie złożyć każdy zadłużony, natomiast postępowanie upadłościowe nie zawsze musi się skończyć ogłoszeniem upadłości. Wniosek, który inicjuje postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musi dla sądu stanowić dowód na to, że wnioskujący trwale został pozbawiony możliwości regulowania swoich zobowiązań. We wniosku znaleźć się muszą dane o całym majątku i wszystkich zadłużeniach. Pod tym względem postępowanie jest bardzo podobne do tego, które toczy się w przypadku posiadania działalności gospodarczej.

Koszty upadłości konsumenckiej

Upadłość osoby fizycznej nie musi wiązać się z ogromnymi kosztami. Te sądowe wydają się właściwie symboliczne. Za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ponosi się opłatę w wysokości 30 zł. Za ustanowienie pełnomocnika, jeśli korzystasz z pomocy kancelarii prawnej, opłata wynosi 17 zł. Osobnym kosztem jest oczywiście obsługa prawna, natomiast nie masz obowiązku z niej skorzystać. Największym kosztem postępowania upadłościowego jest wynagrodzenie syndyka. To jednak w dużej mierze uwarunkowane jest wartością masy upadłościowej, którą syndyk musi opracować, dokonać jej licytacji, a następnie odpowiednio rozłożyć na spłatę roszczeń wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli ktoś w ogóle nie posiada żadnego majątku, etap ten właściwie pomijany – przypomina KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA KPR. Koszty upadłości mogą więc okazać się właściwie minimalne.

Restrukturyzacja czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla bankruta może się okazać pewną ulgą, ponieważ ciągłe kontakty ze strony wierzycieli będą musiały się skończyć. Są może zwolnić bankruta ze spłaty jakichkolwiek zobowiązań (jeśli ten nie dysponuje żadnym majątkiem), może też nakazać spłatę jedynie części zadłużenia, ograniczające się na przykład do części rozłożonej na raty w ramach planu spłaty wierzycieli. Upadłość zawiesza także bieg wszystkich toczących się wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. Istnieje jednak także inna możliwość i jest nią restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej. Rozwiązanie to jest jeszcze mniej znane od postępowania upadłościowego w stosunku do osoby fizycznej, ale możliwe do przeprowadzenia. Opiera się przede wszystkim na stworzeniu planu spłaty wierzycieli, rekonstrukcji posiadanych zasobów, osiąganych dochodów tak, by możliwe było uregulowanie zobowiązań. Upadłość konsumencką można ogłosić zawsze, natomiast jeśli masz szansę na spłatę zobowiązań, warto pomyśleć o restrukturyzacji, ponieważ czyni cię ona jednak znacznie bardziej wiarygodnym w oczach osób, z którymi w przyszłości będziesz chciał zawierać umowy.

Upadłość konsumencka a Krajowy Rejestr Zadłużonych

Upadłość konsumencka, jak również różne rodzaje zadłużenia, przeterminowanych zobowiązań powinny być odnotowywane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to całkiem nowe narzędzie, dlatego też niestety nie działa jeszcze w pełni tak, jak można byłoby sobie tego życzyć i oczekiwać, natomiast trzeba się liczyć z tym, że informacje o długach oraz ewentualnej upadłości zostaną odnotowane w tym systemie i każdy będzie miał możliwość je sprawdzić.

Redakcja eppearance.pl

Nasz zespół doradza w kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, marketingu oraz prowadzenia firmy w Internecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?