eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Finanse

Inwentaryzacja środków trwałych – czemu to obowiązek i jak uniknąć kary za nieprawidłowości?

Inwentaryzacja środków trwałych – czemu to obowiązek i jak uniknąć kary za nieprawidłowości?

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z podejmowaniem określonych decyzji biznesowych, ale także z różnymi cyklicznymi obowiązkami, które mają charakter ustawowy. Każda jednostka gospodarcza posiada ponadto zespół określonych składników majątkowych, które służą jej do prowadzenia różnego rodzaju działalności. Okresowe sprawdzenie stanu posiadanych aktywów majątkowych firmy i porównanie ich z prowadzoną ewidencją jest określane, jako inwentaryzacja.

Co to są środkitrwałe

Inwentaryzacją w firmie powinny zostać objęte wszystkie składniki majątkowe. Należą do nich także środki trwałe, które definiuje między innymi art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się w szczególności nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy, a także rzeczowe prawa majątkowe.

Inwentaryzacja – przepisy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości przeprowadzenie czynności inwentaryzacyjnych jest obowiązkiem podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Są to w szczególności spółki handlowe, zarówno osobowe, jak i kapitałowe, w tym także w organizacji, a także inne osoby prawne. Krótko mówiąc obowiązek ten dotyczy wszystkich NIP’ów w Polsce nawet tych najmniejszych.

Inwentaryzacja środków trwałychsłuży weryfikacji danych ewidencyjnych w drodze porównania ich z wykazanym stanem faktycznym. Powstałe różnice należy wyjaśnić i skorygować, w tym także rozliczyć osoby odpowiedzialne za powstałe szkody i niedobory. Inwentaryzacja służy nie tylko wzmocnieniu kontroli wewnętrznej w zakresie majątku danej jednostki, ale także przyczynia się do miarodajnej oceny stanu oraz przydatności posiadanych środków trwałych, co wpływa na kształtowanie polityki cenowej firmy oraz ma wpływ na podejmowanie określonych decyzji biznesowych.

Inwentaryzacja – konsekwencje dla przedsiębiorcy

Za przeprowadzenie inwentaryzacji w firmie odpowiada kierownik danej jednostki. Jego rola i wynikająca z niej odpowiedzialność jest szczególnie ważna w kontekście znaczenia inwentaryzacji w zakresie ustalenia rzeczywistego stanu posiadanych składników majątkowych. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala uzyskać rzetelne dane oraz informacje, które następnie ujmuje się w obowiązkowych sprawozdaniach danej jednostki. Brak prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ujmowanie w nich nieprawdziwych danych rodzi odpowiedzialność karną, określoną w art. 77 ustawy o rachunkowości.

W celu uniknięcia konsekwencji prawnych, a także biznesowych w zakresie źle przeprowadzonej inwentaryzacji, należy przede wszystkim podejść do tego zagadnienia z należytą starannością. Projekt Inwentaryzacji środków trwałych warto zrealizować z wykorzystaniem Metodyki Inwentaryzacje PRO czyli dobrych standardów rynkowych.

Liczenie majątku trwałegojest nie tylko obowiązkiem, ale także okazją do weryfikacji wartości i przydatności posiadanego majątku. Racjonalna optymalizacja posiadanego majątku powinna być w szczególności przedmiotem zainteresowania kadry zarządzającej. 

Warto pamiętać, że w przeprowadzeniu inwentaryzacji mogą pomóc doświadczeni specjaliści z Inwentaryzacje PRO, dzięki którym proces ten przebiegnie szybko, kompleksowo oraz efektywnie.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij