eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

PracaRozwój Osobisty

Czym jest mobbing i jak rozpoznać mobbing w pracy?

Czym jest mobbing i jak rozpoznać mobbing w pracy?

Mobbing to zjawisko negatywnego traktowania pracownika w miejscu pracy, które może przybierać różne formy, takie jak nękanie, wyśmiewanie czy wymuszanie nierealistycznych wymagań. W tym artykule dowiesz się, czym jest mobbing oraz jakie są jego najbardziej typowe przejawy w pracy.

Przyczyny i przejawy mobbingu

Mobbing może mieć różne przyczyny, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracowników. Niektóre z najczęstszych przyczyn to zazdrość o osiągnięcia zawodowe, chęć wyeliminowania konkurencji, konflikty osobiste czy brak kompetencji ze strony przełożonych.

Przejawy mobbingu w pracy mogą być różnorodne. Oto kilka z nich:

 • nękanie psychiczne, np. wyśmiewanie, obrażanie, pomówienia
 • nękanie zawodowe, np. utrudnianie wykonywania obowiązków, zmuszanie do wykonywania zadań poniżej kompetencji
 • izolowanie pracownika, np. wykluczanie go z komunikacji czy wspólnych wyjść
 • narzucanie pracownikowi nierealistycznych wymagań czy celów
 • szantażowanie, np. groźba utraty pracy lub karierą zawodową

Jak rozpoznać mobbing w pracy?

Aby móc mówić o mobbingu, nie wystarczy jeden incydent czy konflikt – mobbing to zjawisko, które powtarza się, trwa dłużej niż miesiąc i daje się zauważyć systematyczność w zachowaniach sprawcy lub sprawców. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w rozpoznaniu mobbingu w miejscu pracy:

 • Zwróć uwagę na swoje uczucia i samopoczucie. Czy często czujesz się zaniepokojony, zestresowany, wystraszył czy zły z powodu zachowań innych osób w pracy?
 • Obserwuj swoje otoczenie. Czy zauważasz, że inni pracownicy są nękani lub wykluczani?
 • Analizuj swoje relacje z przełożonymi. Czy często odczuwasz niewłaściwe traktowanie ze strony swoich szefów, np. w postaci ciągłego krytykowania, nadużywania władzy czy obarczania odpowiedzialnością za błędy innych osób?
 • Pamiętaj, że mobbing to nie tylko agresja werbalna, ale także fizyczna, a nawet seksualna.

Co zrobić, gdy doświadczasz mobbingu w pracy?

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą mobbingu, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Zgłoś problem swojemu przełożonemu, jeśli ten nie jest sprawcą mobbingu. Jeśli to nie przyniesie żadnych rezultatów, możesz zgłosić sprawę wyżej w hierarchii firmy.
 2. Dokumentuj wszystkie sytuacje, które uważasz za mobbing. Sporządzaj notatki na bieżąco, zapisując daty, miejsca, osoby zaangażowane i przebieg sytuacji.
 3. Utrzymuj kontakty z kolegami z pracy, którzy mogą być świadkami nękania. Ich zeznania mogą być ważne w dalszych etapach.
 4. Poszukaj wsparcia u osób najbliższych, psychologa czy specjalistów zajmujących się problematyką mobbingu.
 5. Jeśli sytuacja nie ulega poprawie, rozważ podjęcie działań prawnych przeciwko sprawcy lub firmie.

Udostępnij