eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Finanse

Czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)?

Czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, to instytucja, która ma kluczowe znaczenie dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Czym dokładnie zajmuje się ZUS? Jakie są jego podstawowe funkcje i jakie usługi oferuje? W artykule postaramy się przybliżyć te kwestie.

Zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja, która jest odpowiedzialna za realizację świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz gromadzenie i zarządzanie funduszami ubezpieczeniowymi. Wśród głównych zadań ZUS można wymienić:

 • Pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne
 • Wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, takich jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie czy zasiłki pogrzebowe
 • Kontrola prawidłowości naliczania i opłacania składek przez przedsiębiorców
 • Obsługa ubezpieczonych, czyli udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • Realizacja zadań związanych z prewencją chorób zawodowych i rehabilitacją zawodową
 • Współpraca z innymi instytucjami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, w zakresie ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne obsługiwane przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za obsługę trzech rodzajów ubezpieczeń społecznych, a mianowicie:

 1. Ubezpieczenie emerytalne – gwarantuje wypłatę emerytur osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniły wymagania dotyczące okresu ubezpieczenia
 2. Ubezpieczenie rentowe – zapewnia wypłatę rent dla osób, które straciły zdolność do pracy na skutek choroby lub wypadku
 3. Ubezpieczenie chorobowe – obejmuje świadczenia związane z czasową niezdolnością do pracy, opieką nad chorym członkiem rodziny, a także zasiłki macierzyńskie, tacierzyńskie i rodzicielskie

Elektroniczne usługi ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stawia na rozwój elektronicznych usług, które mają na celu usprawnienie obsługi ubezpieczonych oraz zmniejszenie biurokracji. W ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oferowane są między innymi:

 • Elektroniczne składanie wniosków i dokumentów
 • Elektroniczne zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami
 • Elektroniczne konta dla ubezpieczonych, na których można sprawdzić stan zgromadzonych środków, historię wypłat świadczeń oraz dokonać aktualizacji swoich danych
 • Elektroniczne usługi dla pracodawców, takie jak zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, naliczanie składek czy składanie sprawozdań

Współczesny Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, która dba o interesy ubezpieczonych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Warto być na bieżąco z jego działalnością, aby w pełni korzystać z przysługujących nam świadczeń i uprawnień.

Udostępnij