Tutaj jesteś

Co grozi za jazdę po alkoholu?

5 listopada 2023 Rozwój Osobisty Co grozi za jazdę po alkoholu


Dowiedz się, co grozi za jazdę po alkoholu! Nasza kancelaria szybko i skutecznie pomoże w sprawie karnej. Dowiedz się, jakie grożą ci konsekwencje i w czym możemy pomóc! Jeśli chcesz zadać pytanie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź przez nasz formularz kontaktowy: https://www.adwokatkrzysztofdadura.pl/jazda-po-alkoholu

Co to jest stan nietrzeźwości?

Stan nietrzeźwości w prawie polskim definiowany jest jako stan po użyciu alkoholu, który prowadzi do stężenia alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila, lub stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 miligrama na litr. Stan nietrzeźwości to nie tylko kwestia przekroczenia określonych granic ilościowych alkoholu w organizmie, ale także związany jest z obniżeniem sprawności psychofizycznej osoby tak, że nie jest ona w stanie poprawnie wykonywać pewnych czynności, zwłaszcza takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych. Do oceny nietrzeźwości stosuje się urządzenia pomiarowe takie jak alkomaty, a w wątpliwych przypadkach badanie krwi.

Jazda w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem i podlega surowym sankcjom karnym. Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) a stanem nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest istotna, gdyż dla niższego stężenia alkoholu przepisy przewidują mniej rygorystyczne konsekwencje, które mogą obejmować mandaty i punkty karne, ale nie prowadzą do odpowiedzialności karnej w postaci możliwości nałożenia kary pozbawienia wolności, jak ma to miejsce w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości. Dodatkowo, stan nietrzeźwości może mieć miejsce nie tylko w sytuacji kiedy ktoś prowadzi pojazd, ale także np. w miejscu publicznym, co również może być przestępstwem lub wykroczeniem zależnie od okoliczności oraz obowiązujących przepisów. Grożą za to:

  1. Przestępstwo: Jazda w takim stanie jest już przestępstwem, za które przewidziana jest odpowiedzialność karna.

  2. Kara pozbawienia wolności: Może grozić kara pozbawienia wolności do 2 lat.

  3. Grzywna: Sąd może nałożyć również wysoką grzywnę.

  4. Zakaz prowadzenia pojazdów: Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas.

  5. Świadczenia społeczne: Sąd może zasądzić również obowiązkowe świadczenia społeczne.

  6. Zatrzymanie prawa jazdy: W przypadku zatrzymania przez policję prawa jazdy zostaje natychmiast zatrzymane i przekazane do sądu.

Jeśli doszło do wypadku…

Jeśli kierowca w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy, konsekwencje są znacznie poważniejsze i mogą obejmować:

  1. Wyższe kary pozbawienia wolności: W zależności od skutków wypadku, kary mogą być surowsze.

  2. Wysokie odszkodowania: Obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych w wyniku wypadku.

  3. Długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów: Może zostać orzeczony na znacznie dłuższy okres.

  4. Nawet dożywotni zakaz prowadzenia: W szczególnie ciężkich przypadkach, jak śmiertelne wypadki drogowe.

Dodatkowe aspekty:

·         Koszty sądowe: Kierowca musi liczyć się również z kosztami sądowymi i ewentualnymi kosztami związanymi z obroną prawną.

·         Kurs reedukacyjny: W niektórych przypadkach sąd może nakazać przejście specjalnych kursów reedukacyjnych.

·         Skutki wobec ubezpieczenia: Jazda pod wpływem alkoholu może wpłynąć na składki ubezpieczeniowe i warunki ubezpieczenia OC i AC.

·         Rejestracja karnych: Osoba skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości może zostać wpisana do rejestru karnego, co ma długotrwałe skutki dla reputacji i możliwości zawodowych.

Warto pamiętać, że opisane konsekwencje mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji prawnej oraz indywidualnych okoliczności każdego przypadku.

Materiał zewnętrzny

Redakcja eppearance.pl

Nasz zespół doradza w kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, marketingu oraz prowadzenia firmy w Internecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?