eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Rozwój Osobisty

Tabela frankfurcka – nieznane zastosowanie?

Tabela frankfurcka – nieznane zastosowanie?

Podróże są jednym z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu dla wielu osób. Wraz z popularnością turystyki wzrosła również liczba biur podróży, które oferują różnego rodzaju wycieczki i urlopy. Niestety, nie zawsze wszystko przebiega tak, jak powinno. Zdarzają się sytuacje, gdy biura podróży niesłusznie odmawiają wypłaty odszkodowania za np. opóźnienia lotów czy problemy z rezerwacjami. Na szczęście istnieje tabela frankfurcka, która pomaga w takich sytuacjach.

  1. Czym jest tabela frankfurcka?
  2. Jak działa tabela frankfurcka?
  3. Za co można dostać odszkodowanie według tabeli frankfurckiej?
  4. Jak skorzystać z tabeli frankfurckiej?

Czym jest tabela frankfurcka?

Tabela frankfurcka to dokument stworzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA). Zawiera ona wytyczne dotyczące wysokości odszkodowań, jakie biuro podróży jest zobowiązane wypłacić pasażerom w przypadku opóźnień lotów, anulowań lotów, problemów z rezerwacjami i innymi nieprzewidzianymi sytuacjami.

Jak działa tabela frankfurcka?

Tabela frankfurcka jest dokumentem wiążącym dla wszystkich linii lotniczych należących do IATA. Oznacza to, że wszystkie biura podróży, które współpracują z tymi liniami, są zobowiązane do przestrzegania wytycznych zawartych w tabeli frankfurckiej. Tabela określa minimalną wysokość odszkodowania, jakie biuro podróży powinno wypłacić pasażerowi w przypadku różnych nieprzewidzianych sytuacji.

Za co można dostać odszkodowanie według tabeli frankfurckiej?

Według tabeli frankfurckiej, pasażer może otrzymać odszkodowanie w przypadku:

Tabela frankfurcka – minimalne kwoty odszkodowań
Typ sytuacji Kategoria lotu Minimalna kwota odszkodowania
Zwłoka w locie powyżej 3 godzin Krótki dystans (do 1500 km) 250 EUR
Zwłoka w locie powyżej 3 godzin Średni dystans (od 1500 do 3500 km) 400 EUR
Zwłoka w locie powyżej 3 godzin Długi dystans (powyżej 3500 km) 600 EUR
Odwołany lot Krótki dystans (do 1500 km) 250 EUR
Odwołany lot Średni dystans (od 1500 do 3500 km) 400 EUR
Odwołany lot Długi dystans (powyżej 3500 km) 600 EUR
Odprawa odmowna z przyczyn niezależnych od pasażera Krótki dystans (do 1500 km) 250 EUR
Odprawa odmowna z przyczyn niezależnych od pasażera Średni dystans (od 1500 do 3500 km) 400 EUR
Odprawa odmowna z przyczyn niezależnych od pasażera Długi dystans (powyżej 3500 km) 600 EUR
Zniszczony, opóźniony lub utracony bagaż Nie ma znaczenia Do 1288 SDR (około 1600 EUR)
odszkodowanie od podróży

Jak skorzystać z tabeli frankfurckiej?

Musimy pamiętać, że przed skorzystaniem z tabeli frankfurckiej, należy zgłosić reklamację do biura podróży lub linii lotniczych. Warto zrobić to jak najszybciej, najlepiej w ciągu 7 dni od daty incydentu. W reklamacji należy opisać dokładnie sytuację i przedstawić dowody na jej potwierdzenie (np. bilety lotnicze, potwierdzenia rezerwacji, listy bagażowe). Jeśli biuro podróży lub linia lotnicza nie zareagują w ciągu 30 dni, można skorzystać z pomocy mediatora lub złożyć sprawę do sądu.

Ważne jest również to, że tabela frankfurcka określa minimalne kwoty odszkodowań. Oznacza to, że w niektórych przypadkach pasażer może otrzymać wyższą kwotę odszkodowania, niż określa to tabela. Jednak w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez biuro podróży, tabela frankfurcka może okazać się bardzo pomocna.

Tabela frankfurcka to dokument, który określa minimalne kwoty odszkodowań, jakie biura podróży są zobowiązane wypłacić pasażerom w przypadku różnych nieprzewidzianych sytuacji. Tabela ta jest wiążąca dla wszystkich linii lotniczych należących do IATA, co oznacza, że biura podróży współpracujące z tymi liniami są zobowiązane do przestrzegania wytycznych tabeli frankfurckiej. Warto pamiętać, że przed skorzystaniem z tabeli, należy zgłosić reklamację do biura podróży lub linii lotniczych, a tabela określa minimalne kwoty odszkodowań, co oznacza, że w niektórych przypadkach pasażer może otrzymać wyższą kwotę odszkodowania.

Udostępnij