eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

PracaRozwój Osobisty

Jakie są nasze słabe strony?

Jakie są nasze słabe strony?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruterzy pytają kandydata ubiegającego się o pracę, jakie są jego mocne oraz słabe strony. Pytanie to, jak i cała rozmowa umożliwia ocenę czy kandydat potrafi dokonać autoprezentacji, czy jednak jest to dla niego wyzwanie, które sprawia problemy.

Jak zaprezentować swoje mocne strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie można mówić głównie o swoich sukcesach i nie należy wymieniać nieskończonej liczby zalet. Jeśli mamy przekonać pracodawcę, wystarczą dwie lub trzy mocne strony, które poparte będą mocnymi argumentami.
Podczas rozmowy trzeba być autentycznym i nie wymieniać kwalifikacji i umiejętności, których nie posiadamy. Aby wypaść wiarygodnie, najlepiej mówić prawdę, ponieważ po zdobyciu pracy mocne strony, które przedstawiłeś, będą od Ciebie wymagane każdego dnia.
Przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Należy wybrać te umiejętności i kwalifikacje, które posiadasz i które przydadzą się na stanowisku o, które się ubiegasz.
Podczas rozmowy warto unikać powtórzeń listu motywacyjnego i CV, ponieważ rekruter się z nimi zapoznał. W czasie rozmowy możesz przedstawić swoje mocne strony i poprzeć je konkretnymi przykładami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego.

Przykładem zaprezentowania swoich mocnych stron może być, np. „Szybko uczę się nowych rzeczy i jestem w stanie zajmować się wieloma rzeczami. Mogę pracować zarówno przed komputerem, jak i w obsłudze klienta, ponieważ łatwo komunikuję się z innymi ludźmi, a także posiadam wiedzę na temat różnych zagadnień związanych z finansami oraz prowadzeniem sklepu internetowego, a także obsługą klienta”. Tak przedstawione mocne strony korzystnie wpłyną na ocenę rekrutera, a zarazem nie będą za bardzo podkoloryzowane i nie postawią nas w złym świetle.

Rozmowa kwalifikacyjna nasze słabe strony- przykłady

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej słabe strony powinny być przedstawiane w sposób szczery, ponieważ każdy ma wady i nie ma ludzi idealnych. Ważne jest, aby liczba wad nie przerosła liczby zalet. Odpowiedź na pytanie o wady musi być przemyślana i szczera, ponieważ rekruter doceni to, że potrafisz zapanować nad sobą w stresującej sytuacji.
Nigdy nie można przedstawiać swoich cech w postaci wad, które potrzebne są, aby pracować na danym stanowisku i trzeba podawać wady, które związane są ze stopą zawodową, a nie prywatną.
Podczas mówienia o swoich wadach trzeba ostrożnie dobierać słowa i każdą z wad trzeba rozwinąć. Nie wystarczy tylko wymienić wad, trzeba je opisać i przedstawić co jest dla nas problematyczne i jak sobie z tymi problemami radzimy.
Przykładem sposobu, w jaki można przedstawić swoje słabe strony, może być: „Trudności sprawiają mi występy przed publicznością. Na poprzednim stanowisku często przedstawiałam różnego rodzaju prezentacje dla pracowników i klientów. Przepracowałam swój stres, wygłaszając przemówienia przed rodziną i znajomymi, dlatego teraz publiczne wystąpienie nie jest już dla mnie sytuacją stresującą”.

Udostępnij