Tutaj jesteś

Jak złożyć wniosek o rozłożenie chwilówki na raty?

10 lutego 2023 Finanse chwilówka

Chwilówka to inaczej pożyczka krótkoterminowa z terminem spłaty do 90 dni. Za tym pojęciem kryje się jedno z najpopularniejszych zobowiązań finansowych, który ratuje Polaków z opresji. Z chwilówek najczęściej korzystamy w sytuacji, która wymaga od nas pilnej reakcji. Niestety większość krajanów nie posiada wystarczających oszczędności, by trudności finansowe pokonać bez uszczerbku na domowym budżecie. W takiej sytuacji ratujemy się pożyczką. Jeśli mamy możliwość, korzystamy z pomocy finansowej rodziny lub przyjaciół. Jeżeli takiej opcji nie mamy, swoje kroki kierujemy w stronę instytucji finansowych. Chwilówka cechuje się zminimalizowanymi formalnościami, szybką wypłatą gotówki i krótkim okresem kredytowania. Ponadto pożyczkodawcy nie wymagają wysokiej zdolności kredytowej, jak ma to miejsce w przypadku kredytów gotówkowych zaciąganych w bankach. W normalnych okoliczność spłata zobowiązania, nie powinna nastręczyć nam trudności. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z naszymi założeniami. Bywa i tak, że zgromadzenie odpowiednich funduszy na zwrot pożyczki rodzi problemy. Jak możemy sobie poradzić z brakiem środków na spłatę zobowiązania? Czy możemy rozłożyć chwilówkę na raty? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się, jak spłacić chwilówkę w ratach. 

Wniosek o rozłożenie spłaty chwilówki na raty

Założeniem firm pożyczkowych było stworzenie produktu finansowego, który można szybko pozyskać i równie szybko spłacić. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie chwilówkami, pomysł był strzałem w dziesiątkę. Na ogół wartość zobowiązania dostosowana jest do możliwości finansowych pożyczkobiorcy. Co oznacza, że konsument jest w stanie w ciągu maksymalnie trzech miesięcy pozyskać środki na zwrot pożyczonych pieniędzy. Jednak zdarzają się w życiu nieprzewidziane sytuacje, które mają bezpośredni wpływ na nasze możliwości finansowe. 

Zdecydowana większość firm pożyczkowych pozwala swoim klientom rozłożyć spłatę chwilówki na raty. Pożyczkodawcom zależy bowiem na zadowoleniu klienta, a także na polubownym załatwianiu spraw. Dużo większym problemem jest klient, który celowo uchyla się od płatności, niż osoba, której przytrafił się niefortunny splot okoliczności. Na ogół każdy, kto zobowiązał się umową na własne nazwisko, chce jak najszybciej pozbyć się obciążenia finansowego. Zdarzają się jednak sytuacje losowe, takie jak choroba, czy utrata pracy, które w znacznym stopniu utrudniają wywiązanie się z umowy.  

Ponadto biorąc pod uwagę sytuację, w której pożyczkodawca musi rozpocząć długoterminowy proces windykacji należności, rozłożenie płatności na raty jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. Przeważnie wnioski o rozłożenie spłaty chwilówek na raty rozpatrywane są pozytywnie. Z odrzuceniem wniosku możemy się spotkać, gdy wniosek zawiera błędy formalne lub uzasadnienie jest niejasne, niepodparte żadnymi dowodami. Przeważnie za rozpatrzenie wniosku pobierane są opłaty dodatkowe, nie są one jednak wysokie. Oscylują w granicach 100 złotych. To zdecydowanie niższy koszt, niż koszty postępowania, w razie skierowania sprawy do sądu. 

Jak napisać wniosek o chwilówkę na raty?

Na ogół każdy konsument, który ubiega się o rozłożenie chwilówki na raty, musi samodzielnie sporządzić wniosek. Nie istnieje bowiem jeden, oficjalny wzór, ponieważ takowy nie występuje w Kodeksie cywilnym. Niektóre firmy pożyczkowe umieszczają wzory pism w sekcji z dokumentami na swojej stronie internetowej. Jeśli jednak nasz pożyczkodawca takiego wzoru nie udostępnia, musimy, bazując na pismach urzędowych, zamieścić we wniosku kilka kluczowych informacji. Bez załączenia poniżej rozpisanych danych, prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku jest bardzo duże. Wniosek o rozłożenie spłaty chwilówki na raty, musi zawierać:

  1. Po lewej stronie, na górze strony wpisujemy swoje dane kontaktowe w tym imię, nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, a także numer PESEL  i numer pożyczki. To ważne informacje, które ułatwią zidentyfikowanie wnioskodawcy i przyporządkowanie wniosku do umowy pożyczki. 
  2. Na górze strony, po prawej stronie należy zamieścić datę i miejsce sporządzenia wniosku.
  3. Poniżej daty i miejsca sporządzenia wniosku, lecz bliżej środka, należy zamiesić adresata naszego pisma, czyli dane firmy pożyczkowej. Na ogół jest to nazwa firmy wraz z adresem siedziby.
  4. Na środku przeważnie pogrubioną lub powiększoną czcionką wpisujemy „Wniosek o rozłożenie chwilówki na raty”. W przypadku pisma odręcznego ten fragment tekstu możemy wyróżnić pismem drukowanym. 
  5. Od akapitu wpisujemy treść wniosku, która jednocześnie informuje pożyczkodawcę, o co wnioskujemy i którego zobowiązania dotyczy pismo (wpisujemy swój numer PESEL, a także numer umowy pożyczki). Kolejnym krokiem jest rzetelne wyjaśnienie, dlaczego składamy wniosek. Jeśli możemy udokumentować przyczynę opóźnień, do wniosku warto dołączyć aneks. Dobrze, gdy podamy także propozycję liczby rat, ich kwot i okres spłaty. 
  6. Poniżej warto poprosić o pozytywne rozpatrzenie prośby.
  7. Pod tekstem należy umieścić swój podpis z formułą grzecznościową, np. „z poważaniem”. 
  8. Jeżeli do wniosku dołączamy aneks, warto zapisać o tym informację na dole strony.

Akceptowalne powody braku spłaty pożyczki

Pożyczkodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że spłata pożyczki nie zawsze przebiega zgodnie z planem. W związku z tym często spoglądają na konsumentów przychylnym okiem. Jednak aby konsument mógł rozłożyć spłatę chwilówki na raty, musi złożyć stosowny wniosek i mieć racjonalny powód niewywiązania się z umowy. Nieumiejętne gospodarowanie pieniędzmi raczej nie będzie brane pod uwagę. Jakie okoliczności są dla pożyczkodawców uzasadnione? 

Utrata pracy to jeden z najczęstszych powodów problemów finansowych, w tym również spłaty zobowiązania. Pożyczkodawca może uznać naszą argumentację, jeśli zwolnienie nie nastąpiło na skutek naszego zaniechania lub zaniedbania. W przypadku spisania wniosku o rozłożenie chwilówki na raty należy dołączyć do niego aneks w postaci wypowiedzenia umowy o pracę przez naszego pracodawcę. 

Inną bardzo częstą przyczyną kłopotów z wygenerowaniem środków na spłatę chwilówki są wypadek lub choroba. Jeśli ulegliśmy wypadkowi lub chorujemy, co wpływa na wysokość naszych zarobków, również możemy liczyć na zrozumienie ze strony pożyczkodawców. Pamiętajmy jednak o przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji np. w postaci rachunków za wizyty lekarskie lub wykupione medykamenty. 

Konsekwencje braku spłaty chwilówki 

Konsekwencje braku spłaty chwilówki mogą nam się wydawać niewielkie, ze względu na niższą kwotę zobowiązania niż np. przy standardowym kredycie gotówkowym. Jednak należy pamiętać, że od pierwszego dnia braku spłaty zobowiązania, pożyczkodawca ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie. Rozpoczęcie procesu windykacyjnego również wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto pożyczkodawca z pewnością powiadomi o zaległościach biura informacji kredytowej lub gospodarczej. Takie działanie wpłynie bardzo niekorzystnie na naszą zdolność kredytową. W przyszłości możemy mieć spore problemy z otrzymaniem pożyczki lub kredytu.

Artykuł sponsorowany

odnawialne źródło energii

Redakcja eppearance.pl

Nasz zespół doradza w kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, marketingu oraz prowadzenia firmy w Internecie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?