eppearance.pl

Blog tematyczny o pracy, marketingu i biznesie

Finanse

Czym jest kapitalizacja odsetek i jakie są jej rodzaje?

Czym jest kapitalizacja odsetek i jakie są jej rodzaje?

Kapitalizacja odsetek to pojęcie, z którym spotykamy się w przypadku inwestowania naszych środków po powierzeniu ich bankowi. Warto je rozszyfrować i zbadać, z jakimi rodzajami kapitalizacji odsetek możemy mieć do czynienia, tym bardziej że obecnie następuje rozszerzenie inwestycyjnej oferty banków, ze względu na wzrost stóp procentowych.

Kapitalizacja odsetek – co to takiego?

Kapitalizacja odsetek jest procesem, w którym do naszego produktu bankowego (a więc lokaty lub rachunku oszczędnościowego) doliczane są odsetki od zgromadzonych środków. Umożliwia ona zatem powiększenie bazowej kwoty, którą chcemy zainwestować, przez pozostawienie jej do dyspozycji instytucji finansowej zarządzającej naszymi środkami. Taka kapitalizacja może się odbywać okresowo (np. raz na dzień, kwartał lub miesiąc – dzieje się tak zwykle przy rachunku oszczędnościowym) lub też być rozliczana na koniec okresu zgromadzenia środków (z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej przy lokatach bankowych).

Rodzaje kapitalizacji odsetek

Możemy wyróżnić kilka rodzajów kapitalizacji odsetek. Najbardziej powszechny z nich dotyczy kapitalizacji z dołu i z góry. W tym pierwszym przypadku odsetki dopisujemy do kapitału na końcu okresu rozliczeniowego (np. 1 miesiąca). Jeśli chodzi natomiast o kapitalizację odsetek z góry, dotyczy ona przypadku, gdy odsetki dopisywane są do kapitału na początku okres naliczana. Często mówi się o takim rodzaju kapitalizacji odsetek jako o kapitalizacji w zaliczce. Inny podział kapitalizacji odsetek dotyczy sposobu naliczania odsetek. Najczęściej mamy do czynienia z kapitalizacją prostą. W tej sytuacji podstawą do naliczenia odsetek jest kapitał początkowy. Same zaś odsetki nie podlegają oprocentowaniu. W przypadku kapitalizacji złożonej podstawą naliczenia kolejnych odsetek jest nie tylko kapitał początkowy, ale również wygenerowane odsetki. Trzeci podział kapitalizacji to zgodna i niezgodna. Kapitalizacja zgodna to taka, w której okres kapitalizacji pokrywa się z okresem stopy procentowej, a niezgodna – gdy mamy do czynienia w tej kwestii z rozbieżnościami. Musimy jedynie pamiętać, że bez względu na rodzaj kapitalizacji, od naliczonych odsetek obliczany jest i odprowadzany przez bank do Urzędu Skarbowego podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), w wysokości 18%.

Jakie rodzaje kapitalizacji odsetek oferują banki dla klientów indywidualnych i firm?

Banki w swojej ofercie dla klientów indywidualnych i firm najczęściej stosują mniej skomplikowane rodzaje kapitalizacji, takie jak kapitalizacja na koniec okresu rozliczeniowego, prosta i zgodna. Przykładem takiego rozwiązania jest promowana przez Santander Consumer Bank – bank od kredytów lokata bankowa. W najnowszej ofercie znajdziemy tutaj Lokatę przez Internet, którą możemy założyć bez wychodzenia z domu. Duża korzyścią dla klientów jest to, że w odróżnieniu od wielu innych banków w Santander Consumer Bank nie trzeba zakładać konta osobistego, żeby móc założyć taką lokatę. Oprocentowanie lokat bankowych dostępnych w Santander Consumer Bank jest bardzo korzystne w porównaniu z oprocentowaniem w innych bankach. Lokata przez Internet wyróżnia się również tym, że ma do wyboru dużą liczbę okresów lokacyjnych – od 1 do nawet 36 miesięcy, przy minimalnej kwocie inwestycji w wysokości 1.000 zł oraz maksymalnie 400.000 złotych. Co niezwykle istotne, taka lokata, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu, jest automatycznie przedłużana na kolejny ten sam okres, do czasu aż sami z tego nie zrezygnujemy. Dzięki temu nie musimy się przejmować obsługą inwestowanych przez nas środków. Jeśli chcemy jednak kontrolować sytuację związaną z naszymi lokatami, możemy skorzystać z bankowości internetowej. W odpowiedniej zakładce znajdziemy szczegółowe informacje na temat wysokości naszych lokat, stopy oprocentowania oraz prognozowanej kwoty odsetek od zgromadzonych środków, które otrzymamy po zakończeniu lokaty lub danego okresu rozliczeniowego.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/kapitalizacja-odsetek-rodzaje-wzor-najwazniejsze-informacje/f9hbe3l

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapitalizacja_odsetek

Udostępnij